Фирма “Полимикс“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта е  повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи на “Полимикс“ ООД Чрез настоящия проект, “Полимикс“ ООД ще успее да изпълни отложени поради КОВИД кризата инвестиции, свързани с модернизация на предприятието. Очакваните резултати в краткосрочен план са:

  • Повишаване на производствения капацитет;
  • Повишаване на производителността на труда и качеството на продуктите на компанията;

Общият бюджет на проекта възлиза на 358 500 лв., от които 179 250 лв. безвъзмездна финансова помощ  или 50% от общите допустими разходи по проекта. Проектът е със срок за изпълнение 12 месеца и стартира на 10.04.2023 г..