ПОЛИМИКС ООД

ИНЖЕНЕРНИ ПЛАСТМАСИ         ЛАГЕРИ        НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИАЛНИ ДЕТАЙЛИ


Шумен
Бул. Велики Преслав „234“ Б
polimix@abv.bg
+359 889 370 069
+359 888 966 632

ПОЛИМИКС ООД

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)ЕИК

Номер127623275

Предмет на предвидената процедура

Избор с публична покана за доставка на оборудване съгласно ПМС 80/09.05.2022г:

CNC Струг швейцарски тип 1 бр., с прогнозна стойност: 358 500.00 лв.

Обект на процедурата: Доставка

Приложим нормативен акт ПМС

Тип на процедурата: Избор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление: 358 500.00

Дата на обявление: 07.09.2023

Крайна дата за подаване на оферти: 14.09.2023

Описание:

Доставка на оборудване:

1. CNC Струг швейцарски тип 1 бр.

Обявена   Да

Прекратена   Не

ИСУН 2020 (government.bg)

Фирма “Полимикс“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта е  повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи на “Полимикс“ ООД Чрез настоящия проект, “Полимикс“ ООД ще успее да изпълни отложени поради КОВИД кризата инвестиции, свързани с модернизация на предприятието. Очакваните резултати в краткосрочен план са:

  • Повишаване на производствения капацитет;
  • Повишаване на производителността на труда и качеството на продуктите на компанията;

Общият бюджет на проекта възлиза на 358 500 лв., от които 179 250 лв. безвъзмездна финансова помощ  или 50% от общите допустими разходи по проекта. Проектът е със срок за изпълнение 12 месеца и стартира на 10.04.2023 г..